GI EN GAVE

Ønsker du som kristen å bruke mediene på en måte som ærer Gud og trekker deg og andre nærmere Jesus? Jobber du i mediebransjen, og vil være lys og salt på din arbeidsplass? Eller ser du på mediene som en misjonsmark, der ulike kanaler kan brukes for å spre de gode nyhetene?

Ved å støtte Familie og medier, samtykker jeg til at Familie og medier kan oppbevare informasjon jeg har gitt, og at jeg i fremtiden kan komme til å motta materiell fra organisasjonen.